Simplex-, Duplex-, Eiform- und Drahtseilklemmen, Seilschlösser, Spannschlösser, Wantenspanner, Kauschen, Achten und Pressklemmen

Simplex-, Duplex-, Eiform- und Drahtseilklemmen, Seilschlösser, Spannschlösser, Wantenspanner, Kauschen, Achten und Pressklemmen aus versch. Materialien

           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Simplexklemme
103 8mm Stahl; verzinkt 11 36 23 / 4,6
103 6mm Stahl; verzinkt 9 28 15 / 2,2
103 5mm Stahl; verzinkt 8 24 13 / 1,2
103 4mm Stahl; verzinkt 7 20 13 / 1,0
103 3mm Stahl; verzinkt 6 18 10 / 0,6
103 2mm Stahl; verzinkt 5 15 8 / 0,5
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Duplexklemme
104 8mm Stahl; verzinkt 11 76 23 / 9,4
104 6mm Stahl; verzinkt 9 60 15 / 4,5
104 5mm Stahl; verzinkt 8 50 14 / 2,9
104 4mm Stahl; verzinkt 7 40 13 / 2,1
104 3mm Stahl; verzinkt 6 35 9 / 1,1
104 2mm Stahl; verzinkt 5 34 7 / 0,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Drahtseilklemme ähnl. DIN 1142
1142 30mm Stahl; verzinkt 36 129 31 / 143,2
1142 26mm Stahl; verzinkt 28 111 31 / 110,0
1142 19mm Stahl; verzinkt 24 84 22 / 48,4
1142 16mm Stahl; verzinkt 19 77 21 / 42,0
1142 13mm Stahl; verzinkt 15 64 19 / 25,8
1142 10mm Stahl; verzinkt 11 48 13 / 8,0
1142 8mm Stahl; verzinkt 11 46 13 / 7,5
1142 6,5mm Stahl; verzinkt 8 28 10 / 3,7
1142 5mm Stahl; verzinkt 7 27 8 / 1,8
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Drahtseilklemme ähnl. DIN 741
400 25mm Stahl; verzinkt 28 93 22 / 43,2
400 22mm Stahl; verzinkt 25 85 22 / 36,5
400 19mm Stahl; verzinkt 20 67 19 / 22,6
400 16mm Stahl; verzinkt 19 64 19 / 19,3
400 14mm Stahl; verzinkt 15 52 17 / 12,1
400 12mm Stahl; verzinkt 13 52 16 / 10,8
400 11mm Stahl; verzinkt 12 42 13 / 6,0
400 10mm Stahl; verzinkt 11 43 12 / 6,1
400 8mm Stahl; verzinkt 10 35 10 / 3,1
400 6mm Stahl; verzinkt 8 26 8 / 1,5
400 5mm Stahl; verzinkt 6 23 8 / 1,4
400 3mm Stahl; verzinkt 5 19 7 / 0,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Eiformklemme mit Kreuzschlitzschraube
450 6mm Zinkdruckguss; verzinkt 5 34 12 / 4,6
450 5mm Zinkdruckguss; verzinkt 5 33 12 / 4,3
450 4mm Zinkdruckguss; verzinkt 4 33 12 / 3,8
450 3mm Zinkdruckguss; verzinkt 3 27 9 / 1,6
450 2mm Zinkdruckguss; verzinkt 2 27 9 / 1,6
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Spannschloss ähnl. DIN 1390 (erhältlich in Ausführung Haken+Öse/Öse+Ose - Haken+Haken auf Anfrage)
1020 M10x80mm Zinkdruckguss/Stahl; verzinkt 79 12 12 / 15,5
1020 M8x110mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 109 11 11 / 12,4
1020 M8x70mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 69 10 11 / 8,2
1020 M6x100mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 99 10 10 / 6,5
1020 M6x60mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 60 11 10 / 4,8
1020 M5x70mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 70 9 9 / 3,6
1020 5x50mm Zinkdruckguss / Stahl; verzinkt 49 7 8 / 3,2
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Spannschloss ähnl. DIN 1480 (erhältlich in Ausführung Haken+Öse/Öse+Ose - Haken+Haken auf Anfrage)
1480 M30 Stahl; verzinkt 250 28 29 / 334,5
1480 M24 Stahl; verzinkt 245 28 27 / 215,0
1480 M20 Stahl; verzinkt 198 24 21 / 156,0
1480 M16 Stahl; verzinkt 169 22 21 / 87,8
1480 M14 Stahl; verzinkt 139 17 17 / 61,5
1480 M12 Stahl; verzinkt 123 17 16 / 35,7
1480 M10 Stahl; verzinkt 123 15 12 / 24,6
1480 M8 Stahl; verzinkt 108 10 10 / 12,4
1480 M6 Stahl; verzinkt 108 8 8 / 8,2
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Wantenspanner ähnl. DIN 1478
3011 M16 Stahl; verzinkt 229 20 / / 140,0
3011 M12 Stahl; verzinkt 125 16 / / 69,9
3011 M10 Stahl; verzinkt 131 12 / / 42,3
3011 M8 Stahl; verzinkt 109 10 / / 27,1
3011 M6 Stahl; verzinkt 113 6 / / 19,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Seilschloss ähnl. DIN 15315
15315 NG5 Stahl; verzinkt 3 11 109 / 21,3
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Drahtseilkausche ähnl. B-DIN 6899
840 20mm Stahl; verzinkt 20 73 45 / 28,7
840 18mm Stahl; verzinkt 17 65 40 / 21,8
840 16mm Stahl; verzinkt 16 57 36 / 12,0
840 14mm Stahl; verzinkt 14 51 32,0 / 9,9
840 12mm Stahl; verzinkt 12 43 28 / 6,2
840 10mm Stahl; verzinkt 10 37 24 / 3,8
840 8mm Stahl; verzinkt 8 35 20 / 3,5
840 6mm Stahl; verzinkt 6 28 17 / 1,0
840 5mm Stahl; verzinkt 5 23 14 / 0,7
840 4mm Stahl; verzinkt 4 20 12 / 0,5
840 3mm Stahl; verzinkt 3 19 11 / 0,4
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Hanfseilkausche ähnl. DIN 65457 (vormals A-DIN 6899)
842 20mm Stahl; verzinkt 20 86 42 / 27
842 18mm Stahl; verzinkt 18 77 36 / 19,6
842 16mm Stahl; verzinkt 16 68 34 / 10,5
842 14mm Stahl; verzinkt 14 61 28 / 7,3
842 12mm Stahl; verzinkt 12 51 25 / 3,6
842 10mm Stahl; verzinkt 10 42 21 / 1,7
842 8mm Stahl; verzinkt 8 39 18 / 2,0
842 6mm Stahl; verzinkt 6 30 15 / 0,9
842 5mm Stahl; verzinkt 5 29 13 / 0,5
842 4mm Stahl; verzinkt 4 26 13 / 0,4
842 3mm Stahl; verzinkt 2 21 10 / 0,2
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Acht mit Klappe
3A 10x100mm Stahl; verzinkt 10 100 22 / 14,6
3A 9x90mm Stahl; verzinkt 9 90 18 / 11,2
3A 8x80mm Stahl; verzinkt 8 81 18 / 7,8
3A 7x75mm Stahl; verzinkt 7 74 15,9 / 5,6
3A 6x70mm Stahl; verzinkt 6 70 16 / 3,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Pressklemme ähnl. DIN 3093
3093 14mm Aluminium 15 49 30 / 7,0
3093 12mm Aluminium 13 42 26 / 4,1
3093 11mm Aluminium 12 39 24 / 3,3
3093 10mm Aluminium 11 35 21 / 2,4
3093 8mm Aluminium 9 28 17 / 1,1
3093 6mm Aluminium 7 21 13 / 0,4
3093 5mm Aluminium 5 18 11 / 0,3
3093 4mm Aluminium 4 14 9 / 0,2
3093 3mm Aluminium 3 11 6 / 0,1
3093 2mm Aluminium 2 7 5 / 0,05
3093 1,5mm Aluminium
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Drahtseilspanner
420 100mm Stahl; feuerverzinkt
420 90mm Stahl; feuerverzinkt
420 80mm Stahl; feuerverzinkt